Basisschool Het Samenspel

Kjk voor meer informatie op www.samenspel.asg-almere.nl

Openbare school
Het Samenspel is een openbare school: de school is toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwelijke opvattingen of inkomen. Wel is het belangrijk dat uw kind in staat is om het onderwijs op onze school goed te kunnen volgen.

Het Samenspel telt ongeveer 360 kinderen, verdeeld over 16 groepen over twee locaties. De gevarieerde schoolpopulatie is een weerspiegeling van de buurt. De school wil ook graag deel uitmaken van de buurt.

Groepen
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zullen we deelnemen aan een experiment met onderwijs aan kinderen van de leeftijd van 2 en 3 jaar. De zogenaamde startgroep. We verwachten een aanloopperiode nodig te hebben tot januari 2013.

Verder werken we in de groepen 1/ 2 met een combinatiegroep (heterogene groep), waarin 4-, 5- en 6-jarige kleuters zitten. Het leren “om elkaar te helpen en van elkaar te leren“ is voor ons een belangrijke beweegreden om hiervoor te kiezen.

Vanaf groep 3 werken we met jaargroepen (homogene groepen): leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd in één groep. Soms is het om bepaalde redenen (getalsmatig, sociaal-emotioneel, etc.) beter om een combinatiegroep te vormen, maar wij streven daar niet naar.Laatste bewerking: 30 oktober 2012 | Pagina uitprinten | Terug | Home