Talent in Opleiding is een onderneming die vanuit maatschappelijke betrokkenheid werkt aan
actieve, gezonde en veilige wijken. Sport bevordert sociale cohesie en is bij uitstek een middel bij
het oplossen van maatschappelijke problemen zoals bijvoorbeeld overlast, vereenzaming en
obesitas. 

Op locatie Clarence Seedorf Playground zorgen onze professionals ervoor dat iedereen die dat wil, op zijn of haar manier kan meedoen. Het maakt daarbij niet uit of dat als actief deelnemer, als toeschouwer of als organisator is. Wij zorgen ervoor dat voor iedereen de Playground een leuke,
leerzame en veilige sport- en speelplaats is. 

Onze missie luidt dan ook:
“Ons streven is om sporten en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Met aantrekkelijke
activiteiten, betrokken professionals en een krachtig leerwerkbedrijf staat TIO midden tussen de
mensen. Voorop staat dat iedereen met plezier beweegt!” 

Talent in Opleiding biedt professionaliteit, kwaliteit en vernieuwing in de aangeboden
sportactiviteiten en –programma´s. Wij werken daarbij vanuit de wensen, behoeften en
mogelijkheden van deelnemers. Via de Buurtclub Stedenpunt worden doelgroepen zélf zoveel
mogelijk bij de uitvoering en organisatie van de programma´s betrokken. 

Wij organiseren en coördineren een gevarieerd en attractief sport- en spelaanbod voor alle
leeftijden én op alle tijden én dagen van de week! Om dit voor elkaar te krijgen werken we samen
met andere partijen, zoals Echnaton, St. de Schoor, Waterlandschool, Flevoschool, sportverenigingen en het ROC Flevoland. We stemmen het sportaanbod af en we maken afspraken over tijden, gezamenlijke aanpak van activiteiten binnen de Buurtclub, gemeenschappelijk gebruik van accommodatie, inzet van studenten en alle zaken die in het belang van deelnemers kunnen zijn. Onze slogan is “Samen bereik je meer!” en dat zie je dan ook terug in onze aanpak. 

Daarnaast levert Talent in Opleiding als erkend leerbedrijf een bijdrage aan de opleiding van sport en bewegen studenten. De professionele sportwerkers van Talent In Opleiding geven leiding aan de activiteiten én aan de stagiaires Sport en Bewegen. Samen zorgen zij voor een leuk en afwisselend sport- en spelaanbod.

Talent in Opleiding vergeet ook de betrokkenheid van bewoners niet. Vrijwilligers kunnen zich
aanmelden via de Buurtclub of via onze website. Van assisteren bij onze activiteiten tot het zelf
organiseren van een straattoernooi. Er is altijd wat te doen! Onze sportwerkers heten u van harte
welkom en helpen u graag een eindje op weg!

Kijk voor eer informatie op www.talentinopleiding.nlLaatste bewerking: 30 oktober 2012 | Pagina uitprinten | Terug | Home